Polročné vysvedčenie. Ako ho zvládnuť bez ujmy?

15.01.2024

Polročné vysvedčenie dokáže, najmä rodičov, niekedy poriadne prekvapiť. Či už je to prekvapenie pozitívne, alebo, naopak, negatívne, máme pre vás malý návod, ako správne a s mierou reagovať na známky na polročnom vysvedčení vášho dieťaťa.  

Jednodňovým polročným prázdninám, ktoré znamenali akési rozdelenie školského roka na polovicu, je už po druhý rok na Slovensku koniec. Nič to však nemení na tom, že si na konci januára žiaci prevezmú svoje polročné vysvedčenie. Je súhrnom polročnej práce, ktorý by mal odzrkadlovať úroveň ich získaných vedomostí a prípravy na jednotlivé predmety. Zároveň napovie aj o miere zodpovednosti a úsilí, ktoré deti venujú príprave pomôcok potrebných na vyučovanie počas polroka. Polročné vysvedčenie dokáže, najmä rodičov, niekedy poriadne prekvapiť. Či už je to prekvapenie pozitívne, alebo, naopak, negatívne, máme pre vás malý návod, ako správne a s mierou reagovať na známky na polročnom vysvedčení vášho dieťaťa. 

Má polročné vysvedčenie skutočne význam?

Význam polročného vysvedčenia je neustálou témou na debaty v kruhoch rodičov, učiteľov, psychológov, starších žiakov, ale i mnohých zákonodarcov, ktorí sa podieľajú na tvorbe školského systému. Tu vznikajú dva tábory. Každý z nich má na otázku, či má polročné vysvedčenie význam, inú odpoveď a názor. 

Skupina zastávajúca bezvýznamnosť polročného vysvedčenia

V tejto skupine ľudí panujú názory, že polročné vysvedčenie vyvíja na deti zbytočný tlak, keďže samotné známky nie sú až také podstatné. Na známky na polročnom vysvedčení sa totiž príliš pri ďalšom študijnom posune neprihliada a v konečnom dôsledku sú podstatné vedomosti, ktoré pripravia žiaka do života. Mnohí tvrdia, že sa študenti bez prísneho známkovania dokážu jednoduchšie zamerať práve na to, čo im je blízke a nevytvárajú si stres pri pomyslení na zlé známky. 

Tí, podľa ktorých polročné vysvedčenie význam má

Druhá strana sa prikláňa k názoru, že toto vysvedčenie určite význam má. Školský rok je dlhý a táto pomyselná čiara dáva žiakom rôznych vekových kategórií, ale aj učiteľom, možnosť zamyslieť sa nad tým, v čom majú jednotliví študenti medzery. Takisto poskytuje rodičom komplexný obraz o študijných výsledkoch ich dieťaťa. Majú tak možnosť zamerať sa s deťmi na predmety, ktoré nie sú ich silnou stránkou a pomôcť im prebrať učivo podrobnejšie. Svojmu školákovi pomôžete aj zabezpečením doučovania z konkrétneho predmetu u externého učiteľa alebo nákupom rôznych učebných pomôcok. Ak sa napríklad váš tretiak trápi na matematike s násobilkou, nápomocná môže byť praktická tabuľka s násobkami čísel od 1 do 10. Starší školáci zase pochopia matematiku ľahšie pomocou kartičky s matematickými značkami. 

Primeraná odmena za polročné vysvedčenie

Každý poctivý žiak si za svoje polročné vysvedčenie zaslúži aspoň malú odmenu. A to bez ohľadu na to, aké známky sú jeho obsahom. Samozrejme, netreba to zbytočne preháňať. Skúste zvoliť niečo, čo vašu ratolesť naozaj poteší. Nemusí ísť pritom vyslovene o materiálnu odmenu. Zoberte deti do cukrárne, do kina alebo na iné obľúbené miesto. Môžete si napríklad urobiť pekný rodinný výlet, ktorý bude akousi malou oslavou ich polročných úspechov a zároveň odmenou za ich snahu. Ak sa predsa len rozhodnete obdarovať ich niečím materiálnym, vhodným tipom môžu byť rôzne školské pomôcky, ktoré budú akýmsi symbolickým darom za polročné vysvedčenie. Budú im pripomínať, že oceňujete ich usilovnosť počas polroka. Potešiť ich môže napríklad:

Ako reagovať, ak na polročnom vysvedčení prevládajú zlé známky?

Pokiaľ má za sebou vaše dieťa polrok, ktorý mu veľmi nevyšiel a polročné vysvedčenie nevyzerá najlepšie, nezúfajte. Negatívne emócie a rozrušenie, ktoré vám polročné vysvedčenie so zlými známkami spôsobí, sú prirodzené. Je však veľmi potrebné, aby ste ako rodič zachovali chladnú hlavu. Zapamätajte si, že vaša reakcia a riešenie problému so zlým prospechom je jeden z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvní nastávajúce školské obdobie. Ak sú na polročnom vysvedčení zlé známky, je to akýsi signál k tomu, že treba zabrať a pokúsiť sa dieťa viesť k inému prístupu k učeniu a škole ako takej. Aj keď je to niekedy veľmi ťažké a v extrémnych prípadoch to pre uvedomenie si situácie môže byť nápomocné, skúste sa vyhnúť akýmkoľvek hrubým a prísnym trestom. Mnohokrát totiž môžu vyvolať opačný efekt, najmä ak je dieťa už v pubertálnom veku. Pokúste sa nájsť spoločne cestu k tomu, aby sa prospech dieťaťa zlepšil. Pomôže vám určiť si ciele, ktoré ale musia byť reálne a viesť dieťa k ich dodržaniu. 

Motivácia a podpora je kľúčom k úspechu

Najlepší spôsob, akým môžete dosiahnuť zlepšenie známok, nielen ak malo dieťa na polročnom vysvedčení zlé známky, je motivácia. Podpora zo strany rodičov je veľmi potrebná, no dieťa musí pochopiť, že sa učí kvôli sebe. Skúste mu potrebu jednotlivého učiva, ktoré mu robí problém, premietnuť do reálnych situácií v živote. Lepšie pochopí význam a dôležitosť vzdelávania. 

Vysvetlite mu, že kedykoľvek bude potrebovať, môže sa na vás obrátiť, no zároveň ho veďte k samostatnosti. Nezabúdajte na pochvaly, aj za malý úspech. Tie môžu byť naozaj dobrou motiváciou. Menšie dieťa môžete motivovať aj hravou formou. Kúpte mu napríklad nové pero a porozprávajte mu rozprávkový príbeh o zázračnom pere, s ktorým zrazu každý písal a počítal príklady správne. 

Aj keď polročné vysvedčenie nemá až taký význam ako to koncoročné, venujte mu určitú pozornosť. Za dobré polročné vysvedčenie si deti určite zaslúžia malú odmenu. Netreba to však preháňať, pretože by mohli nadobudnúť pocit, že sa učia len kvôli známkam a pre získanie odmeny. Ak prevládajú na polročnom vysvedčení zlé známky, tiež má svoj význam. 

Hoci by ho deti najradšej ani nedostali, môže byť odrazovým mostíkom k zmene prístupu k škole, učeniu a povinnostiam. Nezabudnite, že ako rodič mu máte byť hlavne oporou a snažiť sa mu pomôcť viac, ako ho trestať a odsudzovať. Známky nie sú najdôležitejšie a podstatné je najmä to, aké vedomosti a prípravu do života si dieťa zo školy vezme.

 

foto pixabay.com