Efektívna ochrana pred respiračnými ochoreniami? Pravidelný tréning.

27.01.2021

V súvislosti s ochorením COVID 19 vás chcem informovať o možnosti využitia najmodernejších technológií pre zdravie. POWERbreathe je prístroj, s ktorým dokážete lepšie pripraviť dýchací systém na respiračné ochorenie COVID 19. A na ďalšie ochorenia dýchacieho systému.

Na úvod sa pokúsim predstaviť, čo to vlastne dýchanie je. A ktorá časť tela je zodpovedná za dýchanie.

Respiračný motorický systém môžeme rozdeliť do troch častí:

1. dolná časť - oblasť brušná

2. stredná časť - oblasť dolná hrudná

3. horná časť - oblasť horná hrudná

Dýchacie pohyby sa skladajú z dvoch fáz - inspírium a expírium. Tieto dve hlavné fázy dýchacieho cyklu je treba doplniť ešte dvomi fázami - preinspiračná a preexpiračná.

Čo je to respirácia:

Je to súbor procesov, ktoré sa zúčastňujú na výmene dýchacích plynov ( O2 a CO2 ) medzi organizmom a vonkajším prostredím - na respirácii sa zúčastňujú rôzne anatomické štruktúry ako sú dýchací systém DS a ďalšie fyziologické funkčné a regulačné mechanizmy.

Základnou funkciou DS je zabezpečenie dostatočného prívodu kyslíka do tkanív organizmu a odvádzanie vytvoreného CO2 z organizmu do prostredia.

Zdravá a funkčná respirácia je jedným z nevyhnutných predpokladov pre udržanie živých organizmov pri živote.

Akýmkoľvek respiračným ochorením je celý systém narušený.

Pravidelným tréningom je reálne pripraviť sám seba na prekonanie ochorenia DS efektívnejšie a s väčšou istotou.

Ochorenie COVD 19, ale aj bežná nádcha, chrípka, angína, zápal pľúc či rôzne bakteriálne ochorenia DS vždy zásadne ovplyvnia kvalitu dýchania. Vždy po určitý čas. A následne môže zanechať aj dlhoodoznievajúce následky, alebo trvalé poškodenie organizmu. To sa následne môže prejaviť v inej kvalite životného štýlu, ako sme boli zvyknutý. Napríklad po ochorení COVID , každý jeden týždeň s ochorením môže znamenať 10% pokles výkonnosti u športovca. Takéto obmedzenie u zdravého človeka, predpovedá, čo to môže znamenať u človeka chorého ,fajčiara, alergika.

Preto je vhodné a dôležité, venovať pozornosť možnostiam posilnenia DS. K tomu účelu - cielený tréning dýchacieho systému - vo fáze inspirácie.

POWERbreathe je jednoduchý tréningový prístroj práve pre posilnenie dýchacieho systému. Denne stačí venovať v úvode pár minút intenzívnemu tréningu 2 x 30 nádychov.

Rad vedeckých štúdií dokazuje, že tréning s POWERbreathe® prináša:

  • zvýšenie sily dýchacieho svalstva o 31,2%
  • zvýšenie vytrvalosti dýchacieho svalstva o 27,8%
  • urýchlenie odplavovanie laktátu o 16%
  • zvýšenie výkonnosti o 1,5 - 4,6% aj u veľmi dobre trénovaných športovcov

Tieto výsledky predurčujú POWERbreathe k tréningu pre každého zdravého jedinca. Pred vypuknutím ochorenia si tréningom pripravujeme podmienky pre ľahšie zvládnutie priebehu choroby. Vo fáze rekonvalescencie a nábehu do bežného života jednotlivca zas tento proces pozitívne ovplyvňuje a urýchľuje čas potrebný na úplné zotavenie sa.

Počas prebiehajúceho ochorenia tréning vynecháme!

Ako vyzerá tréning s prístrojom POWERbreathe?

https://youtu.be/nd5U7mDhFi4

Je veľmi jednoduchý. Nenáročný na čas. Potrebujete hlavne disciplinovaný prístup. Ako ku každému tréningu.

Široká ponuka prístrojov je dostupná aj cenovo. Skutočne pre každého.

Prístroj POWERbreathe PLUS za cenu 60 € splní na 100% všetky základné požiadavky na tréning denno denne.

Vyššia rada ,séria POWERbreathe K, je určená tým z vás, ktorí máte radi dôslednú prácu s výsledkami tréningu, necháte sa viesť virtuálnym trénerom a máte absolútnu kontrolu nad celým tréningovým procesom.

Akékoľvek otázky a informácie, ktoré vás zaujímajú v súvislosti s tréningom pomocou prístrojov POWERbreathe vám rád poskytnem na kontaktoch +421903283127 alebo regesport@regesport.eu.

www.regesport.eu , zastúpenie POWERbreathe od roku 2011